“Coolpex” şirkəti suyun hazırlanması və təmizlənməsi sistemlərinin quraşdırılması və istismarı üzrə xidmətlər təklif edir. Bu xidmət montaj-quraşdırma üzrə şöbəmiz tərəfindən bu xidmət sektorunda 12 ildən artıq təcrübəyə malik peşəkar mexaniki mühəndislər tərəfindən təmin edilir.

Su təmizləyici sistemin quraşdırılması xidmətlərinə daxildir:

Montaj yerinin yoxlanılması;
Giriş suyunun təzyiqinin ölçülməsi (zərurət olduqda, gücləndirici nasos və ya təzyiq azaltma nasosunun quraşdırılması tövsiyə edilə bilər);
Suyun hazırlanması və təmizlənməsi sisteminin filtrlərinin su təchizatı ilə birləşdirilməsi, bağlama klapanlarının quraşdırılması, rahat istismar üçün baypas xəttinin yaradılması;
Doldurma filtrasiya çənlərinin süzmə materialları ilə doldurulması, filtr şüşələrində kartriclərin quraşdırılması;
Drenaj sistemlərinin kanalizasiya ilə birləşdirilməsi;
Filtrlərin yuyulması;
Su analizini və iş şəraitini nəzərə alaraq avadanlıqların, proqramlaşdırma nəzarətçilərinin quraşdırılması;
Yivli və qısqac birləşmələrinin germetikliyin yoxlanılması;
Filtrləndirdən sonra suyun keyfiyyətinin yoxlanılması.

Xidmətdən yararlanmaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın: