3 Önləyici Filtr

35 AZN

Kateqoriya:

Description

Mikron çöküntüsü: Şəbəkə suyundakı həll olunmamış asma qatı maddələrin səbəb olduğu çirklənməyə bulanığlıq deyilir. Asma qatı maddələrin yaratdığı çirklənmənin aradan qaldırılması filtrasiya yolu ilə həyata keçirilir. SEDMENT filtr suyunuzda ola biləcək hissəciklər, çirk, çöküntü və qumu təmizləmək üçün istifadə olunur.

GAC KARBON FİLTR: Xlor və onun birləşmələri, yuyucu və sənaye tullantıları, xoşagəlməz bir qoxu və dad yaradan üzvi maddələr, neft və asbest suyu aradan galdirir.
CTO Karbon Filtri, yüksək udma xüsusiyyəti sayəsində bu çirkləndiricilərin yaratdığı rəng, dad və qoxunun təmizlənməsini təmin edir.