Mətbəx çanağın altında hansı su filtrləri var?

Bu gün çoxumuz mətbəx çanağının altı üçün su filtrini necə seçəcəyimizi düşünürük. Ən rahat və praktik olan məhz bu su filtrləridir.

Çanağın altına yerləşdirilmiş filtrlərin xüsusiyyətlərinə gəldikdə, onlar iki cür olur – əks osmos sistemli və mexaniki filtrlər.

Axar su üçün mexaniki filtrlər

Bu filtrlər ən sadə və ucuz cihazlardır. Onlar bir-birinə ardıcıl olaraq bağlanmış bir neçə (2-4 arası) qabdan ibarətdir və daxillərində filtr kartricləri mövcuddur. Bu cür filtrlər su təchizatı sisteminə çevik şlanq vasitəsilə qoşulur. Bunun ən rahat və praktik yolu çanağın altında quraşdırılmaqdır. Təmiz su üçün də kiçik kran üst hissədə qoyulur.
Filtr elementləri olan qablar iki-dörd arasında ola bilər. Hər bir qabda müəyyən doldurucu kartric var. Bəziləri mexaniki, digərləri sorbsiya təmizlənməsi aparır. Bəzi filtrlər ultrabənövşəyi dezinfeksiya sistemləri ilə təchiz edilmişdir. Bütün bu kolbalardan keçən kran suyu əvvəlcə mexaniki, daha sonra isə kiçik çirklərdən ardıcıl təmizlənir.

Nəticədə xlor iyi və pas, metal qarışıqlar və pestisidlər, qumla palçıq, neft məhsulları suyu tərk edir. Həm də təsirsiz hala gətirilən patogen bakteriyalar artıq zərər verə bilməzlər.

Şəhər mənzillərinə əlavə olaraq bağlarda axın sistemləri də istifadə olunur, keyfiyyətli olmayan quyu və ya buruq quyusundan çəkilən suyu təmizləyir. Dadlı su bulaq kimi şəffaflıq və təmizlik xüsusiyyətlərini əldə edir. Beləliklə, siz rahatlıqla yemək bişirə və ya üzünüzü yuya bilərsiniz.

Əks osmos sistemləri

Mətbəx çanağının altına hansı su filtrini seçəcəyinə qərar verərkən əksər istehlakçılar bu seçimdə dayanırlar. Bu filtrin modullarından birində ancaq su molekullarını keçirə bilən həssas membran var. Mayedəki bütün çirklər onun səthində etibarlı şəkildə yığılır və sonra yuyulur.

İlk baxışdan axar mexaniki filtr ilə vizual fərqlər ümumiyyətlə görünmür. Eyni ilə neçə rezervuarları var. Həmçinin, bu filtrlər eyni şəkildə quraşdırılır – çanağın altındakı su borularına bağlanır. Lakin burada əsaslı bir fərq var. Sorbent kartricli kolbalara əlavə olaraq, bir kartricin kolbasında əks osmos membranı var. Bundan əlavə, bu təmizləyici sistemlərin içində təmiz su ehtiyatı üçün bir qab var. Çünki suyun membrandan keçmə sürəti mexaniki filtrdən keçmə sürəti qədər yüksək deyil.

Önləyici filtrlər suyu mexaniki şəkildə və kömür doldurucu istifadə edərək təmizləyir. Membrandan sonra yerləşən filtr suyun minerallaşmasını və deodorizasiyasını həyata keçirir.
Bəlkə də, bütün dünyada əks osmosdan daha məşhur bir sistem yoxdur. Kiçik dəlikli membran bütün zərərli maddələri saxlayır, sonra o maddələr sadəcə çirkab sularına axıdılır.

Mexaniki və əks osmos filtrinin işləmə prinsipini biz yeni bloqlarda daha ətraflı izah edəcəyik. Saytımızı izləyin, Facebookİnstaqram səhifəmizə abunə olun və yenilikləri qaçırmayın.